Loading...
مقالات
موضوع :
تیلر چیست؟
یکی از ماشین‌های سبک کشاورزی است. با تیلر کارهای بسیاری را می‌توان انجام داد.
تیلر

یکی از ماشین‌های سبک کشاورزی است. با تیلر کارهای بسیاری را می‌توان انجام داد. در شالیزارها بیشتر از تیلر استفاده می‌کنند. در ایران تیلرهای گوناگونی وجود دارد. به واسطه کوچکی و ارزانی و آسانی کاربرد و کمی هزینه سوخت و تعمیر و نگهداری در واحدهیا کوچک کشاورزی به کار می‌رود. علاوه بر این در زمین‌های باتلاقی و شالیزارها بهتر از ماشین‌های سنگین کاربرد دارد. در نرم کردن خاک، انجام شخم، به هم زدن سطح خاک، کشت و جین و سله‌شکنی، سمپاشی، درو کردن، بارکشی، انتقال نیرو، هرس، برف روبی، جاروکشی و...
● ساختمان تیلر
۱) موتور از نظر ساختمان مانند موتورهای دیگر است اما از لحاظ سوخت برسه گونه است: الف) بنزینی ب) نفتی د) گازوئیلی
۲) دنده اغلب دارای دو دنده است:
الف) دنده‌های سنگین
ب) دنده‌های سبک. دنده‌های سنگین برای سرعت کم و قدرت زیاد است، معمولاً هنگامی که تیلر را در مزرعه به کار می‌برند از دنده‌های سنگین استفاده می‌کنند. ـ دنده‌های سبک برای سرعت زیاد و قدرت کم است که بیشتر در جاده حرکت می‌کند از دنده سبک استفاده می‌نمایند.
۳) کلاچ‌ها دارای دو نوع کلاچ است:
الف) کلاج اصلی که برای تعویض دنده و از حرکت بازداشتن همچنین انتقال حرکت موتور به تیلر است، در هر دو چرخ توأما عمل می‌کند.
ب) کلا فرعی در هر چرخ وجود دارد. و اهرم آنها روی دست فرمان در طرف راست و چپ نصب شده است. اهرم دست راست برای چرخ طرف راست و اهرم دست چپ برای طرف چپ. کلاچ‌های فرعی تیلر کار فرمان و هدایت آن را انجام می‌دهند.
۴) چرخ‌های ـ تیلرها دارای دو چرخ هستند. این دو چرخ با شکل‌های گوناگون ساخته می‌شوند:
الف) چرخ‌های لاستیکی برای کارهای سبک کشاورزی بارکشی و حرکت در جاده‌ها
ب) چرخ‌های آهنی پره‌دار، برای شخم زدن زمین‌های سخت
د) چرخ‌های آهنی استوانه‌ای برای کارهای شخم زدن در شالیزارها
روش کار با تیلر ـ ساختمان موتور تیلر بسیار ساده است، در این موتورها بیشتر از هندل به جای استارت استفاده می‌شود. میزان سوخت داخل مخزن با نصب لوله شفافی که در کنارش نصب گردیده، مشخص می‌شود.    
    پست الكترونيكي :
    محصولات پرفروش
    شرکت ندای فناوری طراحی و توسعه توسط شرکت طراحی سایت ندای فن آوری طراحی وب سایت