Loading...
اخبار
موضوع :
کرم خراط
ه گزارش خبرنگارباشگاه خبرنگاران تبریز، ایمانی با اشاره به اینکه کرم خراط یکی از آفات چوب خوار و تغذیه آن در تمامی طول سال تداوم و تنها در ایام بسیار سرد فصل زمستان متوقف وحشره آن تا دو سال دوران زندگی را درداخل شاخه ها وتنه درختان سپری و می تواند تا دمای هشت درجه سانتی گراد زیرصفر مقاومت نماید، افزود: اولین مرحله مبارزه با این آفت، در زمستان سال 89 و در قالب طرح بسیج سازندگی با استفاده از قرص فستوکسین بتعداد یکهزار و800 عدد درکنار تزریق خمیرزئوزران در دهانه سوراخهای تغذیه آفت بر روی تنه و ...

به گزارش خبرنگارباشگاه خبرنگاران تبریز، ایمانی با اشاره به اینکه کرم خراط یکی از آفات چوب‌خوار و تغذیه آن در تمامی طول سال تداوم و تنها در ایام بسیار سرد فصل زمستان متوقف وحشره آن تا دو سال دوران زندگی را درداخل شاخه‌ها وتنه درختان سپری و می‌تواند تا دمای هشت درجه سانتی‌گراد زیرصفر مقاومت نماید، افزود: اولین مرحله مبارزه با این آفت، در زمستان سال 89 و در قالب طرح بسیج سازندگی با استفاده از قرص فستوکسین بتعداد یکهزار و800 عدد درکنار تزریق خمیرزئوزران در دهانه سوراخهای تغذیه آفت بر روی تنه و شاخه های درختان آلوده در منطقه روستای باویل سفلی با همکاری بسیج سازندگی و باغداران منطقه، آغاز و هرساله نیز نسبت به کنترل لارو های فعال این آفت مهم در سطح باغات گردوی شهرستان تداوم یافته است.

وی ادامه داد: کرم خراط پس ازسه سال از بروز آن در سطح باغات گردوی این شهرستان، به دلیل کم‌توجهی برخی از باغداران، بتدریج باغات را آلوده و فقط درسطح باغات این شهرستان، یک هزار و۵۰۰ هکتار ازسطوح باغی به این آفت آلوده ساخته است.

مدیر جهادکشاورزی اسکو اضافه کرد: خشکسالی‌های پیاپی موجب ایجاد شرایط مطلوب جهت افزایش سرعت شیوع این آفت شده وکمبود آب وایجاد تنش‌های آبی حتی برای یک دوره آبیاری درماههای گرم سال،از مهم‌ترین عوامل تشدید این آفت بوده، بنابراین آبدهی به خاک در ادوار مشخص و لازم، از شروط اصلی در پیشگیری و کنترل این آفت در کنار مبارزه شیمیایی با آن محسوب و باغداران در مورد این آفت خطرناک باید کاملا هوشیار باشند، زیرا کرم خراط درکمین باغات سالم بهره برداران نیز قراردارد. امسال بیش از3500 تن گردو دراین شهرستان تولید واسکو رتبه اول تولید گردو دراستان را از سالیان گذشته بخود اختصاص داده است. درکنار مبارزه با آفت کرم خراط، تامین نهالهای پیوندی و ترویج كشت آنها، تعویض تاج درختان بویژه درختان جوان وترویج عملیات اصلاحی مثل تغذیه صحیح درختان، اصلاح تراكم وهرس مناسب در راستای افزایش کمی وکیفی محصول تولیدی توسط این مدیریت در راستای حمایت از تولیدکنندگان، تداوم دارد./س

برچسب ها: باغات ، گردو ، اسکو

    پست الكترونيكي :
    محصولات پرفروش
    شرکت ندای فناوری طراحی و توسعه توسط شرکت طراحی سایت ندای فن آوری طراحی وب سایت